O józe

Jóga? O co tady vlastně jde?

Pro mnoho lidí je jóga název lekce, akce, cvičení, které si z nepřeberného seznamu různých aktivit zvolili.

Pro další je to módní záležitost, která se sluší, která se nosí a která by se měla. Pro většinu možná činnost, která nás dělá uvolněnějšími, šťastnějšími, silnějšími, zdravějšími a flexibilnějšími.

Jak to tedy vlastně je?

Řekla bych, že je to přesně to všechno, a ještě něco navíc.  Jóga je jen jedna a osobitý rozměr jí dodá každý jedinec sám.

Následující řádky tedy vypovídají o tom, jak subjektivně vnímám jógu já. Pro mne je jóga způsobem žití, životním stylem, chcete-li. Fascinuje mne na ní to, jak celostní je, že mne dokáže pojmout naprosto celou, že tu vždy pro mne je a já pro ni, že mi pomáhá vracet se k sobě, hledat u skutečného zdroje moudrosti a vědění, že mi pomáhá udržovat moje tělo mladé, zdravé, silné, plodné 😊, že mi tiší a klidní mysl, že mi dává možnost procítit se cele, že mne připravuje k meditaci, že mne nutí rozjímat nad tím, co je a není mou morálkou, že mne pomáhá být vždy a všude u sebe, přítomná, na zemi, a mnohem, mnohem víc.

Jóga je zkrátka mou největší vášní, mým dítětem, mojí vodou, kde se mi tak lehce a přirozeně plave, zde je už řeč o té části jógy, kterou si dovoluji dávat a předávat dál. Cítím se tady nadána, povolána, ale hlavně vedena. Ač o ni pečuji s nasazením více než stoprocentním, stejně mi konsteluje situace, kde mi nezbývá než být intuitivní, přirozená, citlivá. Lekce a akce pod mým „vedením“ jsou pak takovým happeningem, způsobem uměleckého výrazu, který se formuje tady a teď postupným rozvíjením bezpečného prostoru a klidu, to vše za účasti nejenom mne jako lektorky, ale hlavně každého z přítomných jogínů.

Je důležité vědět, že jóga není jen fyzické cvičení, kde jednotlivé jógové pozice plynou do odpočinku v leže. Jóga, pokud jsme otevření ji přijmout v celém jejím potenciálu,  je cesta, cesta životem. Pro mne ji nejpřehledněji popsal již před více než dvěma tisíci lety Patandžali. On, i když sám ne-zakladatel jógy,  představil  ve svém díle Jógasútra těchto Osm cest na cestě Jógy:

Jama – jmenuje pět činností/zákazů, kterých bychom se měli na své cestě vyvarovat. U všech platí, že bychom se k nim neměli uchylovat ani ve vztahu k druhým lidem, tak ani k sobě. Jde o: nenásilí, nelhaní, nekradení, nelakotu a zdrženlivost.

Nijama –jde o pět činností/příkazů, které bychom naopak dělat měli. Patří sem: čistota, spokojenost, askeze, studium a akceptování existence Boha (Vyšší moci).

Ásany – fyzická cvičení, jednotlivé jógové, tělesné pozice.

Pránájáma – vědomá práce s dechem (životní energií Pránou), kterou prostřednictvím dechových cvičení soustředěně a záměrně vedeme do těla a tělem.

Prátjáhára – práce se smyslovými vjemy, kdy od nich pozornost stahujeme zpět do nitra. Jde o to si smysly a jejich provázanost nejprve uvědomit, a pak jim cíleně přestat věnovat pozornost.

Dhárana – koncentrace, tedy soustředění se na nějaký objekt či obraz. Všechna koncentrovaná pozornost jde dovnitř.

Dhjána – meditace, neboli rozjímání o daném předmětu či sebedotazování.

Samádhi – stažení pozornosti od smyslových vjemů a její obrácení dovnitř. Koncentrace na nejvyšší princip.

A jak jste na tom vy? Zkuste si položit některé z následujících otázek a vdechněte józe ten nejvyšší, tedy osobitý rozměr.

 • Je jóga o vědomosti o tom, co dělám, včetně postojů k mému životu?
 • Pomáhá mi jóga se zdravím a uzdravením?
 • Je jóga spojena s mým dechem?
 • Spočívá moje jóga o přijímání pocitů, myšlenek, emocí, obav, úsudků a bolesti?
 • Je moje jóga vedena touhou poznat realitu, sebe samu, touhu být doma tady a teď?
 • Je jóga prostředkem, jak naslouchat mému tělu, když se mnou prostřednictvím napětí nebo únavy, bolesti či uvolnění promlouvá?
 • Je jóga prostředkem ke ztišení mysli?
 • Pomáhá mi jóga s používáním mé síly a flexibility? Fyzicky, emocionálně a duševně?
 • Podporuje mne jóga v situacích, kdy je přítomna nepohoda, bolest? Umožňuje mi jóga bez útěku pochopit smysl takovýchto forem utrpení? Toho, že bolest a utrpení jsou součástí života stejně jako štěstí a pohoda?
 • Pomáhá mi jóga pochopit proměnlivost a pomíjivost všech jevů (radosti i utrpení, koloběhu života i přírody?
 • Je pro mne jóga o spojení se sebou samou, se životem a přítomností?
 • Umožňuje mi jóga vidět a chápat, že život je mnohem víc než jen můj osobní příběh?
 • Prohlubuje jóga moji víru?
 • Je pro mne jóga také o vidění/uvědomění si, že jsme všichni tvořeni stejnou substancí, takže se mohu uvidět v každém a všem?

Už teď se těším, jak společné projdeme alespoň pár kroků naší jógové pouti.

Dáša

YIN a YANG YOGOVNA

Další článek již brzy…

Close Menu