O mně

Můj Příběh / My Story

Dáša Vaďurová – Instruktorka jógy a meditace, Jógová terapeutka
Jóga je jedním z pilířů mé osobní cesty. Poskytla mi a poskytuje bezpečný přístav nejen ve vibrujícím oceánu západního světa, ale i způsob a prostředky jak ustát a žít rozbouřené vody mého nitra. Viděla jsem a stále vidím, ale co hlavně, prožila jsem a prožívám, jak bezpečnou náruč poskytuje, jak pomáhá navázat vztah se sebou samým, jak znovu umožňuje prožít spojení s tělem – chrámem naší duše, se Zdrojem a se Vším. Dovoluje mi spočinout v sobě, ztišit hluk, ztlumit světla vnějšího i vnitřního světa a jen být. Jedinečně a živě. Řeč je o józe a mém přístupu k ní. Chápu ji jako prostředek sebepoznání, dokonalé zrcadlo, psycho-spirituální systém. V mém přístupu k józe směřuji zejména k pochopení, k rozlišování, k přijetí, k plynutí. Jóga stejně tak nikoho nešetří. Několikrát mi doslova zachránila zadek, ale stejně tak ukázala, že před sebou neuteču. Nikdo z nás. Náš přístup k sobě a ke světu se totiž věrně a nekompromisně ukáže při každém jediném kontaktu s jogamatkou. S jógou se tedy nelze nudit. Začala jsem hot jógou, následovala hatha a Iyengar jóga, vinyasa a všechny její obdoby, kundalini, ashtanga, až přišlo na setkání s tou, která mi ukázala, jak smysluplně a prakticky propojit práci s tělem a meditaci. Jak nahlédnout do nitra, pozorovat, odevzdat se procesu, objevovat svoje možnosti a hranice, dovolit si prožívat, unést emoce, uzdravovat tělo a sebe. Být sám sobě průvodcem, vnímat tady a teď. Tím posledním klenotem je Yin Yoga, kterou cítím, že si nemůžu nechat jen pro sebe, a kterou společně s technikami vycházející z dynamičtějších typů jógy, toužím předávat.
Hlavní inspirací je mi terapeutická jóga, jin jóga a Ashtanga Vinyasa Yoga a mí učitelé Jamie Clarke, Dulce Aguilar, Laura Kratochvílová, dále Yin Yoga pod vedením Sebastiana Pucelle, Murielle Bureille a Evy Horynové, velkou inspirací je mi také Lenka Oravcová a Lenka Robinson.
Jógu praktikuji přes 20 let a 10 let ji také předávám. Absolvovala jsem 8 let přípravy v systému Jóga v denním životě (úroveň začátečník až 6 díl) ve Velké Británii a Praze. V roce 2015 jsem získala certifikát učitele Yin Yang 200 Hours Teachers Training v rámci celosvětové Yoga Alliance a kontinuálně se vzdělávám mateřství nemateřství . Svoje jógové „vzdělání“ si neustále rozšiřuji, za poslední rok např. kurzem „Tři jógové série“ – nové pojetí jógy v podobě tří sérií, zaměřených buď na obratnost, sílu nebo klid s Laurou Crowe a kurzem „Modifikovaná první série Asthanga Vinyassa Yoga“ , „Pozice ve stoji se zaměřením na „práci“ nohou“ s Daliborem Štedronským. Jsem také certifikovanou lektorkou Gravid jógy a dětské vývojové masáže. V poslední době jsou lekce a semináře protkány také poznatky z učitelského semináře Principy zdravého pohybu, Vývojové kineziologie a Jógové terapie Lenky Oravcové. Základem je ovšem pravidelná, bdělá a vědomá praxe .
Dáša Vaďurová Prague, Czech Republic – Yoga & Meditation teacher, Yoga Therapist
Yoga has been one of the most important pillars of my personal heart & soul journey. It has provided me and still provides with a safe harbor not only in the vibrant ocean of the Western world, but in my soul, too. I have seen and still can see, but mainly, I have experienced how Yoga provides us safe arms, how it helps to establish a relationship with oneself, how it allows us to experience the connection with the body – the temple of our soul, the Source and everything.
Yoga allows me to rest in myself, silence the noise, dim the lights of the outer and inner world and just enjoy the present moment. I regard Yoga as means of self-knowledge, a perfect mirror, a psycho-spiritual system.
I started yoga almost twenty years ago, followed by hatha and Iyengar yoga, vinyasa and all her parallels, kundalini, ashtanga, until it came to a meeting with the one who showed me how to meaningfully and practically link body work and meditation. How to look inside, observe, surrender the process, discover one’s possibilities and boundaries, allow oneself to experience, carry emotions, heal the body. Being a guide to yourself, to perceive here and now. The last jewel is Yin Yoga, which I feel I can not just leave for myself, and which, along with techniques based on more dynamic types of yoga, I wish to convey.
 

In my approach to Yoga I seek in particular the conscious and mindful understanding, diversification, acceptance and the flow. Yoga does not save anyone; however, it has saved my ass literally several times, but has also showed me that I it is impossible to run away and omit oneself. None of us can. Our approach to ourselves and to the world will be clearly and uncompromisingly projected in every single contact with the yoga mat; thus, Yoga can never make you bored.

While teaching (for about 10 years) I insist on conscious and healthy yoga practice. My yoga education covers Hatha yoga, Ashtanga Vinyasa Yoga, Yin Yoga, Gravid Yoga and Yoga Therapy from both the Czech Republic and abroad. I am comfortable teaching in English as well.

 
 

Spolupracujeme s těmito partnery

Close Menu