Workshopy a semináře

Nadcházející akce YIN YANG YOGOVNY

24.11. 10:00-14.00 Yin Yoga a její léčebný potenciál -horní poloviny těla, Oheň a Kov

Místo: YOGA & ART, Bělohorská 262/35, Praha 6-Břevnov.

Tentokrát se zaměříme především na horní polovinu těla: hrudník, bránicí solar plexus a paže. Z dotčených prvků budeme pracovat s ohněm, kovem a také zemí. Yin Yóga vás zve, abyste se plně a bezprostředně setkali sami se sebou a vědomě prožívali tělo. Na workshopu se naučíte, jak se zpomalit, jak prozkoumávat svou jemnou povahu, která se objeví, když získáte hlubší pochopení vaší mysli, vašeho vnitřního emočního světa a blokád, které vás brání v tom, abyste žili autentický život. Cena: 800.-, přihlášení:774 150 760info@yoga-art.cz. POSLEDNÍ MÍSTO

8.12. (11:30-15:30) Putování po čakrách Svadhisthana

Místo: yogAlive, Mánesova 84, Praha 2 – Vinohrady

Máte rádi cestování, poznávání a prožívání? Co takhle hlubinami svého nitra? Prostřednictvím jógy, práce s dechem a meditace? Pak se připojte k putování svým fyzickým, mentálním i emocionálním tělem Křížovou čakrou –Svadhisthanou – místem původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil.  Jak poznám, že je seminář určen přímé mně? Pokud vás trápí některý, nebo více z následujících příznaků: nedostatek sebeúcty, neprůchodnost emocí a sexuální chladnost, melancholie, problémy s mezilidskými i partnerskými vztahy, s plodností a kreativitou, nedostatek něžnosti a tělesnosti. Cena: 700 Kč. Rezervace a přihlášení na: alice@yog-a-live.cz POSLEDNÍ 3 VOLNÁ MÍSTA.

15.12. 10:00-14:00 Yin Yoga jako cesta k sobě a Meditace Vhledu

Místo: YOGA & ART, Bělohorská 262/35, Praha 6-Břevnov.

Na tomto workshopu se ponoříme do ticha, a to především vnitřního, budeme praktikovat Yin Yogu, aneb akupunkturu bez jehel, a uzdravující Jógovou terapii. Prostřednictvím vědomého dechu se pohroužíme hlouběji do nitra a životní energií budeme působit v místech s bolestí a napětím. Praxí zakusíme propojení dechu, těla a pohybu a také vědomou koncentraci. Meditační praxe povede k vědomí těla, ustanovení klidu a zostřené pozornosti. Půjde o pomalý, meditativní a hluboce relaxační yinový workshop, který nás podpoří ve zpomalení, uvolňování a dovolí nám prozkoumávat naši vnitřní krajinu. Budeme se učit sebereflexi a přijetí. Ambicí semináře je také představit vám a předat soustavu jógových cvičení ovlivňující hlavní energetické okruhy dle tradiční čínské medicíny.

Pozornost bude věnována prvnímu a poslednímu ze všech prkvů –Vodě –  principu neustálého pohybu a změny, emocím. Voda je charakterizována moudrostí, vynalézavostí, klidem v hloubi, chytrností, kontemplací a ochranou, někdy také strachem a pocity viny.

Vipassana aneb Meditace vhledu znamená vidět věci takové, jaké ve skutečnosti jsou. Je to jedna z nejstarších meditačních technik, která byla na východě vyučována jako univerzální lék na lidské utrpení, jako umění žít. V rámci semináře na vlastní kůži ochutnávku Meditace vhledu, budeme kultivovat a zostřovat pozornost a budovat vědomí. Cena: 800.-, přihlášení:774 150 760, info@yoga-art.cz. POSLEDNÍ 4 VOLNÁ MÍSTA.

6.1.2019 09:30-13:30 Nastartuj se s jin jang jógou

Místo: YogaKarlín, Březinova 13, Praha 8

Novoroční workshop, v němž podpoříte vaši esenci, základ, ze kterého se vše rodí a tvoří.
Zveme vás na novoroční workshop, kde společně vytvoříme prostor pro ujasnění si našeho záměru pro další období. Obrátíme se do našeho vnitřního světa a zkusíme ho společně prozkoumat.
V první části projdeme hlubokou relaxací a vplujeme do jin jógy vodního elementu, podpoříme naši esenci, základ, ze kterého se vše rodí a tvoří.
Po přestávce bude následovat krátká meditace se sankalpou, stanovením záměru, kam bude naše energie putovat, kde a jak se budeme realizovat. Energii poté rozproudíme vědomou vinjásou s terapeutickými prvky a naše setkání zakončíme étericky provoněnou šavásanou.
Workshop je vhodný pro všechny, již praktikující i nováčky, těhotné po předchozí domluvě. Cena: 749.-, přihlášení: https://yogakarlin.cz/nabidka/nastartuj-se-s-jin-jang-jogou/

26.01. – 27. 01. 2019 11:00 – 18:00 Jóga a Tradiční čínská medicína – lektorský, víkendový kurz

Místo:    Energy Studio Praha 1, Cena:   3 200 Kč

Jedná se o v českých vodách unikátní projekt, o spojení smysluplné a léčivé, o propojení jógy, filozofie a praxe tradiční čínské medicíny. Můžete se těšit na Yin jógu a jógovou terapii, práci s dechem a meditaci pod vedením Dáši Vaďurové a nabité teoreticko-zkušenostní vstupy terapeuta tradiční čínské medicíny Martina Dolejše. Seminář „Jóga a Tradiční čínská medicína“ slouží k tomu, aby se účastníci dozvěděli něco o základech tradiční čínské medicíny a o jejich propojení s jógou. Cílem semináře je rozšířit instruktorům obzory o sebezkušenostní praxi, která podporuje tok životní energie, aktivuje akupunkturní body a léčí, aby pochopili, které dotčené části těla souvisí s jakým živlem a jak toto všechno dopadá na naše fyzická, emocionální a mentální těla.

Budeme zažívat Pět prvků ve všech svých formách a budeme pracovat s energií nejen v nás, ale i kolem nás, která nás nasměruje směrem do sebe a poznání sebe sama a pokusíme se rozbít své hranice.

Seminář je koncipován jako prožitkový, kdy se bude prolínat filozofie a teorie s praxí.

Cílem je předat filozofickou, teoretickou i praktickou základnu a nástroje tak, aby je účastníci dokázali použít v situacích, kdy je záhodno kompenzovat dynamické styly jógy jógou terapeutickou, aby pochopili základní koncepci praxe jógy meridiánů a celostnost přístupu a byli motivováni k tomu, zařadit prvky Yin jógy a poznatky Tradiční čínské medicíny do jimi vedených lekcí jógy. Přihlášení na : https://www.poweryoga.cz/workshop/joga-a-tradicni-cinska-medicina/

POSLEDNÍCH 7 VOLNÝCH MÍST.

9.3.2019 10:00-18.00 Terapeutická jóga

Místo: YOGA & ART, Bělohorská 262/35, Praha 6-Břevnov.

Přijměte pozvánku na jógovou, ve skrze léčivou praxi, takovou, která osloví naše tělo a mysl tak, abychom z praxe vyšli zdravější a o něco více (sebe)vědomí.

 Seminář se zaměří na terapeutické využití technik a principů jógy ke zmírnění specifických problémů fyzických, duševních a / nebo duchovních. Půjde především o osvojení správného dýchání a jeho vlivu na mysl, tělo a psychiku a na vědomé propojení dechu a pohybu.

Praxí terapeutické jógy neposilujeme jenom svaly, ale uvolňujeme energetické dráhy a podporujeme plynulé proudění energie. Zapojením pomalejšího, vědomějšího a cíleného pohybu a dechu předcházíme nerovnováhám v těle i psychice, posilujeme jednotlivé orgány v těle a harmonizujeme nervovou soustavu.

Vedlejším produktem je také účinná aktivace lymfatického systému, jíž se doplňuje energie, zlepšuje nálada i celkový duševní stav.

Můžete se těšit na propojení restorativní jógy, jemné jógy, práce s dechem a meditací.

Cena: 1550-, přihlášení:774 150 760, info@yoga-art.cz

16.3.2019 (9:30-18:30) Cyklus (znovu)zrození 5ti prvků – DŘEVO

Místo: Jógacentrum Velehradská 21, Praha 3, cvičebna A.

V rámci tohoto tematického celku pěti, na sebe navazujících seminářů, pokračujeme v souladu s přírodou prvkem Dřeva. Práce tedy bude o novém počátku, o získávání odvahy a růstu a kreativitě. Dřevo je o přípravě nových plánů, které se uskuteční v létě. Budeme prozkoumávat fyzické, mentální i emocionální kvality související s drahami jater a žlučníku. Podpoříme naše nervy, šlachy i zdraví očí.Hlavní emocí prvku je hněv v pozitivním (vynalézavost, tvořivost, fantazie, originalita) i negativním aspektu (zlost, agresivita, nenávist). Celý den budeme praktikovat Yin Yogu, aneb akupunkturu bez jehel, a uzdravující Jógovou terapii. Využijeme jak Qi-gong, tak nei-gong (vnitřní práce s Qi). Meditační praxe nás navrátí ke zrození.Seminář je vhodný pro všechny se zájmem o vnitřní práci a směřuje k podpoře (znovu)zrození, k osobní transformaci
Lektoři: Dáša Vaďurová a Martin Dolejš – Tradiční čínská medicína: Cena 1700,-. Přihlášení na: yinyangyogovna@gmail.com  

Close Menu